Elkar OSK. Nauka jazdy Kraków.

PRAWOJAZDY.TOPKRAK.PL
M I E J S C E   N A   R E K L A M Ę
SZKOŁY JAZDY (232)
AKTUALNOŚCI
Prawo jazdy w Anglii UK
Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Anglii (UK) tak jak we wszystkich krajach UE.

Mord Kraków ul. Koszykarska
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego nie zmieniając lokalizacji zmienił adres.
::.. Elkar OSK
 Elkar OSK
ul. Nowosądecka 50
30-683 KRAKÓW
tel. 12 357 38 08
tel. kom. 502 908 515
Elkar OSK

OSK prowadzi szkolenie na kat. B uprawniające do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Warunki rozpoczęcia szkolenia:
  • osiągnięcie wymaganego wieku 18 lat (szkolenie może rozpocząć osoba na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat),
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów kat. B,
  • dokonanie I raty wpłaty za szkolenie.

Szkolenie obejmuje: zajęcia teoretyczne 30 godzin na sali wykładowej, zajęcia praktyczne 30 godzin jazdy samochodem osobowym CHEVROLET AVEO i FIAT PUNTO.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, a pozytywny wynik uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Nowosądeckiej 50. Prowadzone są w z wykorzystaniem różnego rodzaju środków dydaktycznych takich jak plansze sytuacyjne, animacje komputerowe oraz instruktarzowe filmy wideo.
Program teoretyczny obejmuje ćwiczenia w rozwiązywaniu testów, przeprowadzane przy pomocy programu komputerowego.

Zajęcia praktyczne dzielą się na ćwiczenia na placu manewrowym oraz jazdy po mieście. Zajęcia na placu manewrowym prowadzone są przy ul. 29-go Listopada 39. Jazdy odbywają się w obrębie Krakowa.

Cena kursu 1200 zł

  << poprzednia szkołaAuto Nauka Jazdy QUATTRO   następna szkoła >>FORMUŁA OSK
 
Nauka jazdy w Krakowie. Elkar OSK
© PrawoJazdy.TopKrak.pl