Nowe testy na prawo jazdy. Pomoc przedmedyczna, światła mijania, czas pracy kierowców.

PRAWOJAZDY.TOPKRAK.PL
M I E J S C E   N A   R E K L A M Ę
SZKOŁY JAZDY (232)
AKTUALNOŚCI
Prawo jazdy w Anglii UK
Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Anglii (UK) tak jak we wszystkich krajach UE.

Mord Kraków ul. Koszykarska
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego nie zmieniając lokalizacji zmienił adres.
::.. TopKrak
  Nowe testy na prawo jazdy
W bieżącym miesiącu zostaną zmienione pytania dotyczące egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kategoria B, C i D. Zmiany nastąpią w takich zagadnieniach jak: pierwsza pomoc przedmedyczna (23 pytania), obowiązek korzystania ze świateł mijania lub do jazdy dziennej (2 pytania) oraz czasu pracy kierowców (2 pytania).

Zmiany w pytaniach do egzaminu wynikają ze zmian przepisów.

NOWE PYTANIA

Pomoc przedmedyczna

Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ:
a) jest stabilna TAK
b) zabezpiecza przed zachłyśnięciem TAK
c) zapewnia drożność dróg oddechowych TAK

U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
a) 30 uciśnięć klatki piersiowej NIE
b) 2 oddechów ratowniczych NIE
c) 5 oddechów ratowniczych TAK

W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
a) ustawię trójkąty ostrzegawcze TAK
b) bezpiecznie zaparkuję własny samochód TAK
c) wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek TAK

W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?
a) chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając, zapytam np.: Co się stało? TAK
b) poklepię go po twarzy NIE
c) poleję wodą NIE

Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
a) 10 min NIE
b) 3 min NIE
c) 4,5 min TAK

W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
a) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej TAK
b) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku TAK
c) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku NIE

Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:
a) ucisk miejsca krwawienia TAK
b) uniesienie krwawiącej kończyny TAK
c) unieruchomienie krwawiącej kończyny TAK

Bezpośrednio na ranę należy położyć:
a) watę NIE
b) ligninę NIE
c) jałową gazę TAK

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
a) założyć jałowy opatrunek na ranę TAK
b) ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią, podnosząc kończynę do góry TAK
c) przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi NIE

Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
a) wycieku krwistej wydzieliny z ucha NIE
b) krwotoku TAK
c) zmiażdżeniu kończyny NIE

Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?
a) do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie TAK
b) przez 5 minut NIE
c) gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła oddychać i powróciło u niej krążenie TAK

Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
a) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą TAK
b) przemyciu rany spirytusem NIE
c) posmarowaniu rany tłustym kremem NIE

W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha?
a) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza TAK
b) wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego TAK
c) zaobserwuję ruchy klatki piersiowej TAK

U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:
a) na środku klatki piersiowej - jednym palcem NIE
b) na środku klatki piersiowej - dwoma palcami NIE
c) na środku klatki piersiowej - jedną ręką TAK

Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:
a) 30:2 TAK
b) 2:30 NIE
c) 1:5 NIE

Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:
a) jedną ręką NIE
b) dwoma palcami TAK
c) dwoma rękoma NIE

Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?
a) palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem TAK
b) zamrożę NIE
c) pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu wypadku NIE

W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u ofiary wypadku, która jest przytomna?
a) ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się TAK
b) może towarzyszyć zsinienie skóry tuż nad złamanym żebrem TAK
c) ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę NIE

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:
a) każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych TAK
b) wyłącznie sprawca wypadku, gdyż za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna NIE
c) wyłącznie lekarz pogotowia, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym NIE

Jeżeli ofiara wypadku po odzyskaniu przytomności chce wstać i iść do domu, to należy:
a) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną TAK
b) podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe NIE
c) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza NIE

Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:
a) wyłącznie najbliższy złamaniu staw NIE
b) jedynie samo miejsce złamania NIE
c) miejsce złamania i najbliższe stawy TAK

W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:
a) odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie NIE
b) przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć NIE
c) rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku NIE ma wyczuwalnego tętna i NIE oddycha TAK

Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:
a) gaszenie płonącej odzieży TAK
b) w przypadku wystąpienia oparzenia polewanie miejsca oparzenia zimną wodą TAK
c) w przypadku wystąpienia oparzenia unikanie ochłodzenia oparzonej skóry NIE

Światła

Kierujący samochodem osobowym jest obowiązany podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza używać świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej:
a) przez cały rok TAK
b) wyłącznie poza obszarem zabudowanym NIE
c) w tunelu TAK

Obowiązek używania świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza dotyczy kierującego:
a) ciągnikiem rolniczym TAK
b) samochodem osobowym TAK
c) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t TAK

Czas pracy kierowców (kategoria C)

W każdym 24-godzinnym okresie odpoczynek kierowcy wykonującego przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami) może być podzielony na:
a) dwie części, przy czym pierwsza z nich powinna wynosić co najmniej 3 godziny, a druga nie mniej niż 9 godzin TAK
b) trzy części, przy czym jedna z nich powinna wynosić co najmniej 9 kolejnych godzin NIE
c) trzy części w dowolnej wielkości godzin NIE

W przypadku prowadzenia pojazdu przez dwóch kierowców wykonujących przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami) każdy z nich powinien wykorzystać co najmniej:
a) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym 30-godzinnym okresie NIE
b) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie NIE
c) 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym 30-godzinnym okresie TAK

Czas pracy kierowców (kategoria D)

W każdym 24-godzinnym okresie odpoczynek kierowcy wykonującego przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami) może być podzielony na:
a) dwie części, przy czym pierwsza z nich powinna wynosić co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 kolejnych godzin TAK
b) trzy części, przy czym jedna z nich powinna wynosić co najmniej 8 kolejnych godzin, a dzienny odpoczynek 12 godzin NIE
c) trzy części w dowolnej wielkości godzin NIE

W przypadku prowadzenia pojazdu przez dwóch kierowców wykonujących przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami) każdy z nich powinien wykorzystać co najmniej:
a) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie NIE
b) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym 30-godzinnym okresie NIE
c) 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym 30-godzinnym okresie TAK
Data publikacji: 2007-04-06
 
Testy online na prawo jazdy. Nowe pytania testowe.
© PrawoJazdy.TopKrak.pl